Szyby

Duży wpływ na izolacyjność cieplną okien ma rodzaj zastosowanych szyb.


Fabryka stosuje energooszczędne szyby zespolone, dostarczane przez największych ich producentów w Polsce, które pomagają zatrzymać we wnętrzach cenną energię.


Okna to najsłabsze termicznie miejsca w budynku, a zatem ucieka przez nie sporo ciepła. Im niższy jest współczynnik przenikania ciepła U, tym mniej ciepła ucieka prze okno.

Zobrazujemy to na przykładzie:

  • dla pojedynczej szyby 4-milimetrowej współczynnik U wynosi 5,0 W/(m2*K)
  • dla szyby zespolonej ze szkła float 4/12/4 U ma wartość 3,0 W/(m2*K)
  • zamontowanie w oknie szyby zespolonej 4/16/4 z powłoką niskoemisyjną i wypełnionej specjalnym gazem obniża współczynnik U do 1,1 W/(m2*K)

Rodzaj zastosowanego oszklenia wpływa także na temperaturę powierzchni szyby od wewnątrz pomieszczenia.
Im wyższa jest temperatura na powierzchni szyby od wewnątrz pomieszczenia, tym rzadziej będzie występowała kondensacja pary wodnej na szybie w wypadku wzrostu wilgotności powietrza w pomieszczeniu.

 

Marka VILLERGRAN w standardzie stosuje pakiet szybowy o współczynniku  U =1,0 W/(m2*K)

izolacyjność szyb


„Udział w projekcie „Dotacja na kapitał obrotowy dla Fabryki Okien SZEWPOL plus Sp. z o.o., w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy
Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”
  • Data aktualizacji: 2023-03-02 13:01
  • |
  • Licznik odwiedzin: 1 250 410