Fasady

Dzięki bogatej ofercie profili, architekci i projektanci mogą realizować nawet najbardziej śmiałe pomysły w zakresie konstrukcji aluminiowo-szklanych. 

System MB-SR50  przeznaczony jest do konstruowania i wykonywania lekkich ścian osłonowych - płaskich typu zawieszanego i wypełniającego oraz dachów, świetlików i innych konstrukcji.
Kształt słupów i rygli, pozwala budować estetyczne fasady z widocznymi wąskimi liniami podziału, zapewniając jednocześnie trwałość i wytrzymałość konstrukcji.
Dodatkowo profile posiadają zaokrąglone zewnętrzne naroża dające tzw. efekt soft-line. Odmianą estetyczną fasady MB-SR50 jest tzw. pozioma i pionowa linia, gdzie podkreślone są podziały - poziome lub pionowe.

Zastosowanie ciągłej przekładki termicznej wykonanej z izolującego materiału HPVC oraz profilowanych uszczelek przyszybowych z EPDM pozwala na uzyskanie odpowiedniej klasy izolacyjności cieplnej dla części przeźroczystej, wg DIN 4108 RMG 2.1 do 1.
Dla podstawowego szklenia współczynnik ramy wynosi UR=2.21[W/(m2*K], co pozwala uzyskać zadawalające wartości temperatury na wewnętrznej powierzchni słupa ~10 °C i ogranicza do minimum zjawisko wykraplania się pary wodnej na elementach aluminiowych.

Dzięki warstwowej budowie pasa nadprożowo-podokiennego, w którym zastosowano niepalne materiały takie jak wełna mineralna i płyty gipsowo-kartonowe, uzyskano klasyfikację ogniową w zależności od budowy F0,25(EI15)NRO, F0,5(EI45)NRO.
Do wykonywania ściany łamanej w przekroju poziomym i pionowym przewidziano specjalne profile nakładkowe oraz odpowiednio ukształtowane listwy dociskowe i maskujące, co powoduje, że nie występują ograniczenia w kształtowaniu bryły przestrzennej budynku, oraz eliminuje się konieczność stosowania specjalnych słupów kątowych.


Klasyczna ściana osłonowa
REYNAERS CW 50 to kompletny system przeznaczony do produkcji ścian osłonowych, konstrukcji przestrzennych i przeszklonych konstrukcji dachowych. Szeroki wybór profili i akcesoriów stwarza nieograniczone możliwości w projektowaniu przestrzennym.

Wysoki poziom izolacji termicznej
CW 50 to rozwiązania konstrukcyjne sklasyfikowane zgodnie z normą DIN V 4108-4 w grupach materiałowych 2.1 oraz 1.0.

Bezpieczeństwo
Aluminium cechuje się naturalną odpornością i trwałością. Wykorzystując te cechy możemy uzyskać różnorodne poziomy zabezpieczeń.

Estetyczne wykończenia
System CW 50 posiada szeroki zakres listew maskujących o zróżnicowanych kształtach.

Szeroki wybór kolorów
Firma Reynaers oferuje szeroki wybór kolorów około 400: matowych, błyszczących lub metalicznych oraz powłok anodowych.

Rozwiązania techniczne spełniające wymogi projektowe
CW 50 to duży wybór profili i akcesoriów umożliwiających wykonywanie różnego typu ścian osłonowych słupowo-ryglowych.

Rozwiązania dla dużych powierzchni wypełnień
Duży zakres doboru profili (ze względu na moment bezwładności) pozwala na wykonanie konstrukcji o stosunkowo dużych rozpiętościach.

Szczelność na wodę opadową i infiltrację powietrza
Stosowanie w systemie tym specjalnych rozwiązań konstrukcyjnych oraz dodatkowych akcesoriów zapewnia odpowiednie odprowadzanie wody i szczelność na przenikanie powietrza.


„Udział w projekcie „Dotacja na kapitał obrotowy dla Fabryki Okien SZEWPOL plus Sp. z o.o., w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy
Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”
  • Data aktualizacji: 2023-03-02 13:01
  • |
  • Licznik odwiedzin: 1 250 413